Securitatea Muncii

 
 

Securitate si Sanatate in Munca – SSM 


Conform Legii nr. 319/2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca:
„Toate societatile comerciale sunt obligate sa intreprinda o serie de activitati si cerinte minime pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din unitate si protectia lucratorilor la locul de munca.”

Continutul Dosarul specific SSM 

 1. Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbonlavire profesionala
 2. Elaborarea Planului de Prevenire si Protectie bazat pe evaluarea riscurilor (PPP)
 3. Stabilirea si elaborarea tematicilor de instruire pe categorii de personal
 4. Elaborarea instructiunilor proprii de securitate si santate in munca (IPSSM)
 5. Intocmirea fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 6. Emiterea deciziilor pe linie de SSM cu privire la:
  • conducatorul locului de munca
  • acordarea primului ajutor
  • reprezentantul salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca
  • mentinerea starii de sanatate a salariatilor in caz de temperaturi extreme
  • evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific
  • evidentierea zonelor cu pericol grav si iminent
 7. Elaborarea normativului de acordare a echipamentului individual de protectie (EIP)
 8. Solutionarea accidentelor de munca
 9. Autorizarea interna a exercitarii meseriilor si profesiilor prevazute in legislatia specifica
 10. Infiintarea CSSM (comitetul de securitate si sanatate in munca)

Instruirea Angajatilor

  1. Instruirea in domeniul SSM (securitate si sanatate in munca):
   • instruirea introductiv generala
   • instruirea la locul de munca
   • instruirea periodica
   • instruirea periodica suplimentara (reinstruire)
  2. Testarea salariatilor:
   • testarea introductiv generala
   • testarea anuala de verficare a cunostintelor
  3. Realizarea si consemnarea periodica a instructajului angajatilor in fisele SSM

Cercetare si Consultanta Accidente de Munca

 • Completarea dosarului de cercetare (documente obligatorii)
 • Elaborarea procesului verbal de cercetare
 • Transmiterea dosarului de cercetare Inspectoratului Teritorial de Munca in vederea avizarii
 • Completarea F.I.A.M.-ului (Formularul pentru Cercetare a Accidentului de Munca)
 • Evidenta Evenimentelor

SSM Team va ofera pachet promotional complet de servicii SSM

 • Intocmirea Dosarului SSM

 • Instruirea Initiala si periodica a angajatilor

 • Plan de Prevenire si Protectie

 • Asistenta si reprezentare in caz de control

 • Discount 25% la servicii adiacente