Securitate si Sanatate in Munca 


Conform Legii nr. 319/2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca:
„Toate societatile comerciale sunt obligate sa intreprinda o serie de activitati si cerinte minime pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din unitate si protectia lucratorilor la locul de munca.”

Continutul Dosarul specific SSM 

 1. Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbonlavire profesionala
 2. Elaborarea Planului de Prevenire si Protectie bazat pe evaluarea riscurilor (PPP)
 3. Stabilirea si elaborarea tematicilor de instruire pe categorii de personal
 4. Elaborarea instructiunilor proprii de securitate si santate in munca (IPSSM)
 5. Intocmirea fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 6. Emiterea deciziilor pe linie de SSM cu privire la:
  • conducatorul locului de munca
  • acordarea primului ajutor
  • reprezentantul salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca
  • mentinerea starii de sanatate a salariatilor in caz de temperaturi extreme
  • evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific
  • evidentierea zonelor cu pericol grav si iminent
 7. Elaborarea normativului de acordare a echipamentului individual de protectie (EIP)
 8. Solutionarea accidentelor de munca
 9. Autorizarea interna a exercitarii meseriilor si profesiilor prevazute in legislatia specifica
 10. Infiintarea CSSM (comitetul de securitate si sanatate in munca)

Instruirea Angajatilor

  1. Instruirea in domeniul SSM (securitate si sanatate in munca):
   • instruirea introductiv generala
   • instruirea la locul de munca
   • instruirea periodica
   • instruirea periodica suplimentara (reinstruire)
  2. Testarea salariatilor:
   • testarea introductiv generala
   • testarea anuala de verficare a cunostintelor
  3. Realizarea si consemnarea periodica a instructajului angajatilor in fisele SSM

Prevenire si Stingere Incendii


Conform Legii 307/2006 privind Apararea Impotriva Incendiilor :
„Toate societatile comerciale sunt obligate sa intreprinda o serie de activitati si documente in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate si a protejarii bunurilor impotriva efectelor de urgenta determinate de incendii.”

Continutul Dosarul specific PSI – SU

 1. Elaborarea Planului de Evacuare in caz de incendiu
 2. Elaborarea si afisarea instructiunilor in caz de incendiu sau cutremur
 3. Consultanta la Intocmirea Planului de Interventie in caz de Incendiu
 4. Elaborarea registrelor de evidenta
 5. Intocmirea fiselor de instruire individuala in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor – situatii de urgenta
 6. Stabilirea si elaborarea tematicilor de instructaj
 7. Intocmirea Fisei Obiectivului conform anexa 5 din OMAI 1474/2006
 8. Emiterea deciziilor pe linie de PSI cu privire la:
  • organizarea apararii impotriva incendiilor
  • numirea structurii cu atributii de aparare impotriva incendiilor
  • instructajul personalului
  • reglementarea fumatului
  • reglementarea permiselor de lucru cu foc deschis
  • masurile speciale in sezonul canicular
  • puncte vulnerabile la incendiu
  • utilizarea stingatoarelor
  • comportament in caz de incendiu/cutremur
 9. Consultanta in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu
 10. Proceduri, obligatii si responsabilitati in situatii de urgenta

Instruirea Angajatilor

 1. Instructajul in domeniul PSI-SU (prevenire si stingere incendii – situatii de urgenta):
  • instructajul introductiv general
  • instructajul la locul de munca
  • instructajul periodic
  • instructajul special pentru lucrari periculoase
  • instructajul la recelificarea profesionala
 2. Testarea salariatilor:
  • testarea introductiv generala
  • testarea anuala de verficare a cunostintelor
 3. Realizarea si consemnarea periodica a instructajului angajatilor in fisele SSM

SSM Team va ofera pachet promotional complet de servicii SSM si PSI

 • Intocmirea Dosarelor SSM si PSI-SU

 • Instruirea Initiala si periodica a angajatilor

 • Plan de Prevenire si Protectie si Plan de interventie PSI

 • Asistenta si reprezentare in caz de control

 • Discount 25% la servicii adiacente

 • Fara Amenzi ITM si ISU